TILAUKSET

Osa Uusixin osastoista ottaa vastaan tilaustöitä. Tilaustöitä tehdään muun tuotannon ohessa ja niitä otetaan sisään hyvin rajallisesti.

Yksittäisen tilaustyön, esimerkiksi huonekalun kunnostuksen, kohdalla kannattaa ottaa yhteyttä suoraan asianomaiseen osastoon.

MATERIAALILAHJOITUKSET

MATERIAALILAHJOITUKSET

Oleellinen osa toimintaamme Uusixilla on kierrätysmateriaalien hyödyntäminen. Lahjoituksena saatuja kierrätysmateriaaleja pyrimme hyödyntämään mahdollisimman monipuolisesti ja kekseliäästi. Monet kaatopaikalle tuomitut tavarat ja materiaalit ovatkin saaneet uuden elämän Uusix-tuotteina.

Meille sopivia materiaaleja ovat esimerkiksi puhtaat tekstiilit, purjeet, pressut, hihnat, puu- ja metallitavara.

Koru- ja tekstiilipajat pystyvät hyödyntämään myös pienempiä lahjoituksia kuten koristeita tai kolikoita.

Rakennusosat

Kyläsaaressa sijaitsevaan Rakennusosien kierrätys -myymäläämme voi lahjoittaa remontista ylijääneitä, toiselle remontoijalle vielä käyttökelpoisia rakennusmateriaaleja.

Otamme vastaan hyväkuntoisia rakennustarvikkeita esim.

– Pintamateriaalit: parketit, laminaatit, muovimatot, vinyylilaatat, lattiakorkit, tapettirullat, keraamiset laatat, pihalaatat
– Ovet, ikkunat
– Wc-pöntöt, altaat, hanat yms. ehjät kylpyhuonevarusteet
– LVI-tarvikkeet: viemäriputken osat, ilmastointiosat

Polkupyörät

Uusix noutaa ilmaiseksi taloyhtiöiden poistamat polkupyörät (myös osat). Noudon voi sopia suoraan Uusix-kuljetusosaston kanssa.
Puhelin: 09-310 24 141 tai sähköposti: uusix.kuljetus@hel.fi.

Kaikissa materiaalilahjoituksiin liittyvissä asioissa palvelemme numerossa:
09-310 24 141 arkisin klo 8-16.

TUTUSTUMISKÄYNNIT

Haluamme olla edelläkävijöitä sekä kuntoutustyössä että ympäristövastuullisuudessa ja esittelemme ylpeinä toimintaamme. Uusix ottaa vastaan vierailuryhmiä tiistaisin ja torstaisin, aamu- tai iltapäivällä. On kuitenkin tärkeää, etteivät vierailut häiritse työtoimintaa. Koska mielenkiinto toimintaamme kohtaan on kasvavaa, otamme ensisijaisesti vastaan ryhmiä, joiden ammatti tai opinnot liittyvät kuntoutustyöhön.

Jos suunnittelet vierailua, ota yhteyttä: Viestinnän & Myynnin työnjohtaja Pauliina Shilongo, puh. 09 310 23285, sposti: etunimi.sukunimi@hel.fi.

UUSIXIN HISTORIAA

SOSIAALINEN TILINPÄÄTÖS

UUSIX osallistui vuosina 2005-2007 Suomen Punaisen Ristin hallinnoimaan Response-projektiin, jossa mallinnettiin hyviä käytäntöjä, joilla sosiaaliset yritykset ja niiden tapaan toimivat organisaatiot voivat saavuttaa paremmin sekä liiketoiminnalliset että yhteiskunnalliset tavoitteensa. Uusix osallistui hankkeessa kehitettyjen työkalujen, kuten sosiaalisen tilinpidon ja itsearvioinnin kehittämiseen. Sosiaalinen tilinpito on yhteisövaikutusten raportoinnin menetelmä, jolla organisaatio osoittaa ulkoisille sidosryhmilleen toimintansa tulokset ja lisäarvon tuoton yhteiskunnalle. Uusix tuotti ensimmäisen Sosiaalisen tilinpäätöksen eli SOTin vuonna 2006, minkä jälkeen se on tehty miltei joka vuosi.

Linkit SOTeihin:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016

TIETOTEKNIIKKA-KOULUTUKSET

ATK-kurssit lähiopetuksena kevät 2022

Kurssiaika ATK-kurssit: ti-to klo 8:30–14:30

Kurssiaika Maisamessu: klo 11:30–12:30

Kurssipaikka: Kyläsaarenkatu 8 G 3.krs, 00580 Helsinki

Turvavälit ovat käytössä lähiopetuksessa vielä toistaiseksi, joten otamme max. 6 henkilöä luokkaan.

Ilmoittautumiset: 09 310 64021

Kurssi Vko Alkaa Loppuu
Tietotekniikan peruskurssi 11 ti 15.03.2022 to 17.03.2022
Ei kursseja 12 ti 22.03.2022 to 24.03.2022
Ei kursseja 13 ti 29.03.2022 to 31.03.2022
MS Office (Word, Excel, PowerPoint) 14 ti 05.04.2022 to 07.04.2022
Gimp, kuvankäsittely 15 ti 12.04.2022 to 14.04.2022
Wix & Wix Adi, nettisivut 16 ti 19.04.2022 to 21.04.2022
LibreOffice, toimisto-ohjelmat 17 ti 26.04.2022 to 28.04.2022
Internet, sähköposti ja tietoturva 18 ti 03.05.2022 to 05.05.2022
MS Office (Word, Excel, PowerPoint) 19 ti 10.05.2022 to 12.05.2022
Tietotekniikan peruskurssi 20 ti 17.05.2022 to 19.05.2022
Maisamessu eli Maisan käytön opettelua (kesto n. 1 tunti) 21 ma 23.05.2022 ma 23.05.2022
Maisamessu eli Maisan käytön opettelua (kesto n. 1 tunti) 21 ti 24.05.2022 ti 24.05.2022
Maisamessu eli Maisan käytön opettelua (kesto n. 1 tunti) 21 ke 25.05.2022 ke 25.05.2022
KdenLive, videoeditointi 22 ti 31.05.2022 to 02.06.2022
MS Office (Word, Excel, PowerPoint) 23 ti 07.06.2022 to 09.06.2022
Linux, käyttöjärjestelmä 24 ti 14.06.2022 to 16.06.2022
LibreOffice, toimisto-ohjelmat 25 ti 21.06.2022 to 23.06.2022

Koulutuskalenteri kevätlukukausi 2022

Saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee Helsingin kaupungin Kuntouttavan työtoiminnan yksikön Uusix-verstaiden Uusix.fi-verkkosivustoa. Sivuston osoite on https://www.uusix.fi.

Kaupungin tavoite
Digitaalisten palveluiden saavutettavuudessa Helsingin tavoitteena on pyrkiä vähintään WCAG-ohjeiston mukaiseen AA- tai sitä parempaan tasoon, mikäli se on kohtuudella mahdollista.

Vaatimustenmukaisuustilanne
Tämä verkkosivusto täyttää lain asettamat kriittiset saavutettavuusvaatimukset WCAG 2.1 -tason AA mukaisesti seuraavin havaituin puuttein.

Ei-saavutettava sisältö
Jäljempänä mainittu sisältö ei vielä täytä kaikkia lain asettamia saavutettavuusvaatimuksia.

Havaitut puutteet
Sivuston koodissa on useampi tyhjä h3-kohta. Kyseiset kohdat eivät sisällä informaatiota, eivätkä ole havaittavissa esimerkiksi näppäimistöllä käytettäessä. Ruudunlukuohjelmaa käytettäessä tyhjä kohta ilmenee sanalla ”tyhjä”.
Sivuston otsikot eivät noudata HTML-koodin mukaista heading-numerointi järjestystä, esimerkiksi h1:n jälkeen saattaa tulla h3.
Linkki oppimisympäristön tunnistamisraporttiin johtaa vuonna 2014 tehtyyn PDF-tiedostoon, joka ei täytä saavutettavuuden kriteerejä.
Kaikki sivuston taustagrafiikat eivät ole kontrastiltaan vahvoja.
Kaikkien uuteen ikkunaan avautuvien linkkien kohdalla ei varoiteta asiasta.
Kaikki sivuston HTML-koodi, ei ole apuohjelmien kannalta parasta mahdollista.

Puutteiden korjaus
Kaikki edellä mainitut puutteet tullaan korjaamaan verkkosivuston kokonaisvaltaisessa uudistamisessa vuoden 2022 loppuun mennessä.

Tiedon saanti saavutettavassa muodossa
Mainituista puutteista johtuen saavuttamatta jäävää sisältöä voi pyytää tämän sivuston ylläpitäjältä.
Helsingin kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimiala, Uusix-verstaat, Viestinnän osasto
Työnjohtaja Pauliina Shilongo
Puhelinnumero: 09 310 232 85
pauliina.shilongo@hel.fi

Saavutettavuusselosteen laatiminen
Tämä seloste on päivitetty 2.2.2021.

Saavutettavuuden arviointi
Saavutettavuuden arvioinnissa on noudatettu Helsingin kaupungin työohjetta ja menetelmiä, jotka pyrkivät varmistamaan sivuston saavutettavuuden kaikissa työvaiheissa.

Saavutettavuus on tarkistettu itsearviona.

Saavutettavuus on tarkistettu käyttäen ohjelmallista saavutettavuustarkistusta sekä sivuston ja sisällön manuaalista tarkistusta. Ohjelmallinen tarkistus on suoritettu käyttäen verkossa saatavilla olevaa ohjelmaa nimeltään WebAIM WAVE web accessibility evaluation tool.

Arviointityökalujen raportoimat epäkohdat on tarkastettu ja tarvittaessa korjattu.

Saavutettavuusselosteen päivittäminen
Sivuston saavutettavuudesta huolehditaan jatkuvalla valvonnalla tekniikan tai sisällön muuttuessa sekä määräajoin suoritettavalla tarkistuksella. Tätä selostetta päivitetään sivuston muutosten ja saavutettavuuden tarkistusten yhteydessä.

Palaute ja yhteystiedot
Sivuston saavutettavuudesta vastaa
Helsingin kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimiala, Uusix-verstaat, Viestinnän osasto
Työnjohtaja Pauliina Shilongo
Puhelinnumero: 09 310 232 85
pauliina.shilongo@hel.fi

Ilmoittaminen ei-saavutettavasta sisällöstä
Mikäli käyttäjä kokee, etteivät saavutettavuuden vaatimukset kuitenkaan täyty, voi tästä tehdä ilmoituksen sähköpostilla pauliina.shilongo@hel.fi tai puhelimitse numeroon 09 310 232 85.

Tietojen pyytäminen saavutettavassa muodossa
Mikäli käyttäjä ei koe saavansa sivuston sisältöä saavutettavassa muodossa, voi käyttäjä pyytää näitä tietoja sähköpostilla pauliina.shilongo@hel.fi tai puhelimitse numerosta 09 310 232 85. Tiedusteluun pyritään vastaamaan kohtuullisessa ajassa.

Saavutettavuuden oikeussuoja, Täytäntöönpanomenettely
Mikäli henkilö kokee, ettei hänen ilmoitukseensa tai tiedusteluunsa ole vastattu tai vastaus ei ole tyydyttävä, voi asiasta tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten asia käsitellään.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus@avi.fi
Puhelinvaihde: 0295 016 000
Avoinna: ma-pe klo 8.00 – 16.15

Helsingin kaupunki ja saavutettavuus
Kaupunki edistää digitaalisten palveluiden saavutettavuutta yhdenmukaistamalla julkaisutyötä ja järjestämällä saavutettavuuteen keskittyvää koulutusta henkilökunnalleen.

Sivustojen saavutettavuuden tasoa seurataan jatkuvasti sivustoja ylläpidettäessä. Havaittuihin puutteisiin reagoidaan välittömästi. Tarvittavat muutokset pyritään suorittamaan mahdollisimman nopeasti.

Vammaiset ja avustavien teknologioiden käyttäjät
Kaupunki tarjoaa neuvontaa ja tukea vammaisille ja avustavien teknologioiden käyttäjille. Tukea on saatavilla kaupungin sivuilla ilmoitetuilta neuvontasivuilta sekä puhelinneuvonnasta.

Saavutettavuusselosteen hyväksyntä
Tämän selosteen on hyväksynyt 2.2.2021.
Helsingin kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimiala, Uusix-verstaat, Viestinnän osasto
Työnjohtaja Pauliina Shilongo

MAKSUSITOUMUS

Uusix-verstaiden Suvilahden Palvelupiste

Uusix-verstaiden Suvilahden Palvelupiste

– tekstiilipaketit, matot, verhot, tyynyt, peitteet
– maksusitoumus suojatulla sähköpostilla palvelupiste.uusix@hel.fi

Puh. 09-310 32587

Suvilahdenkatu 10 A,
Palvelupiste palvelee ma-pe klo 11:00-15:00.
00500 Helsinki, 2.kerros