Uusix2018-12-04T12:45:48+00:00

TILAUKSET

Osa Uusixin osastoista ottaa vastaan tilaustöitä. Tilaustöitä tehdään muun tuotannon ohessa ja niitä otetaan sisään hyvin rajallisesti.

Yksittäisen tilaustyön, esimerkiksi huonekalun kunnostuksen, kohdalla kannattaa ottaa yhteyttä suoraan asianomaiseen osastoon.

MATERIAALILAHJOITUKSET

Oleellinen osa Uusixin toimintamallia on kierrätysmateriaalien hyödyntäminen uusien tuotteiden valmistuksessa. Lahjoituksena saatuja kierrätysmateriaaleja pyritään hyödyntämään mahdollisimman monipuolisesti ja kekseliäästi, ja monet kaatopaikalle tuomitut tavarat ja materiaalit ovatkin saaneet uuden elämän Uusix-tuotteina.

Yhä useammat yritykset ja yksityishenkilöt ovat heränneet kierrätysajatteluun ja olemmekin saaneet useita materiaalilahjoituksia ja yhteistyökumppaneita, kiitokset heille. Uusien kierrätysideoiden syntymiseksi sekä jo tuttujen Uusix-tuotteiden valmistamiseksi tarvitsemme kuitenkin jatkuvasti uutta materiaalia. Jos haluatte lahjoittaa jotain teille tarpeetonta materiaalia Uusixin osastojen käyttöön, ota yhteyttä tuotannon työnjohtaja Rea Sahlberg, puh. 040 574 3635.

Lahjoitetut materiaalit hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan uusien tuotteiden valmistuksessa. Olemme kiinnostuneita pääasiassa erilaisesta uusiotuotteiden raaka-aineeksi kelpaavasta materiaalista, kuten tekstiileistä, purjeista, pressuista, hihnoista sekä käyttökelpoisesta puu- ja metallitavarasta. Koru- ja tekstiilipajat pystyvät hyödyntämään myös pienempiä lahjoituksia kuten koristeita tai kolikoita. Yksittäiset valmiit esineet pyydämme toimittamaan ensisijaisesti Kyläsaaren toimipisteemme kanssa samassa rakennuksessa sijaitsevaan Kierrätyskeskukseen.

Taloyhtiöille
Uusix-verstaat noutaa ilmaiseksi taloyhtiöiden poistamat polkupyörät (myös osat) ja käyttökelpoiset rakennusosat. Noudon voi sopia suoraan Uusix-kuljetusosaston kanssa. Puh. 09-310 44067.

TUTUSTUMISKÄYNNIT

Haluamme olla edelläkävijöitä sekä kuntoutustyössä että ympäristövastuullisuudessa ja esittelemme ylpeinä toimintaamme. Uusix ottaa vastaan vierailuryhmiä tiistaisin ja torstaisin, aamu- tai iltapäivällä. On kuitenkin tärkeää, etteivät vierailut häiritse työtoimintaa. Koska mielenkiinto toimintaamme kohtaan on kasvavaa, otamme ensisijaisesti vastaan ryhmiä, joiden ammatti tai opinnot liittyvät kuntoutustyöhön.

Jos suunnittelet vierailua, ota yhteyttä: Viestinnän & Myynnin työnjohtaja Pauliina Shilongo, puh. 09 310 23285, sposti: etunimi.sukunimi@hel.fi.

UUSIXIN HISTORIAA

SOSIAALINEN TILINPÄÄTÖS

UUSIX osallistui vuosina 2005-2007 Suomen Punaisen Ristin hallinnoimaan Response-projektiin, jossa mallinnettiin hyviä käytäntöjä, joilla sosiaaliset yritykset ja niiden tapaan toimivat organisaatiot voivat saavuttaa paremmin sekä liiketoiminnalliset että yhteiskunnalliset tavoitteensa. Uusix osallistui hankkeessa kehitettyjen työkalujen, kuten sosiaalisen tilinpidon ja itsearvioinnin kehittämiseen. Sosiaalinen tilinpito on yhteisövaikutusten raportoinnin menetelmä, jolla organisaatio osoittaa ulkoisille sidosryhmilleen toimintansa tulokset ja lisäarvon tuoton yhteiskunnalle. Uusix tuotti ensimmäisen Sosiaalisen tilinpäätöksen eli SOTin vuonna 2006, minkä jälkeen se on tehty miltei joka vuosi.

Linkit SOTeihin:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016

TIETOTEKNIIKKA-KOULUTUKSET

Uusixin Tietotekniikka-osasto järjestää koulutuksia, joihin voivat osallistua kaikki Uusixilla työskentelevät sekä Helsingin sosiaalitoimen asiakkaat.

Koulutukset järjestetään ma-to klo 8.30-14.30.

Koulutuskalenteri kevätlukukausi 2018