TILAUKSET

Osa Uusixin osastoista ottaa vastaan tilaustöitä. Tilaustöitä tehdään muun tuotannon ohessa ja niitä otetaan sisään hyvin rajallisesti.

Yksittäisen tilaustyön, esimerkiksi huonekalun kunnostuksen, kohdalla kannattaa ottaa yhteyttä suoraan asianomaiseen osastoon.

MATERIAALILAHJOITUKSET

MATERIAALILAHJOITUKSET

Oleellinen osa toimintaamme Uusixilla on kierrätysmateriaalien hyödyntäminen. Lahjoituksena saatuja kierrätysmateriaaleja pyrimme hyödyntämään mahdollisimman monipuolisesti ja kekseliäästi. Monet kaatopaikalle tuomitut tavarat ja materiaalit ovatkin saaneet uuden elämän Uusix-tuotteina.

Meille sopivia materiaaleja ovat esimerkiksi puhtaat tekstiilit, purjeet, pressut, hihnat, puu- ja metallitavara.

Koru- ja tekstiilipajat pystyvät hyödyntämään myös pienempiä lahjoituksia kuten koristeita tai kolikoita.

Rakennusosat

Kyläsaaressa sijaitsevaan Rakennusosien kierrätys -myymäläämme voi lahjoittaa remontista ylijääneitä, toiselle remontoijalle vielä käyttökelpoisia rakennusmateriaaleja.

Otamme vastaan hyväkuntoisia rakennustarvikkeita esim.

– Pintamateriaalit: parketit, laminaatit, muovimatot, vinyylilaatat, lattiakorkit, tapettirullat, keraamiset laatat, pihalaatat
– Ovet, ikkunat
– Wc-pöntöt, altaat, hanat yms. ehjät kylpyhuonevarusteet
– LVI-tarvikkeet: viemäriputken osat, ilmastointiosat

Polkupyörät

Uusix noutaa ilmaiseksi taloyhtiöiden poistamat polkupyörät (myös osat). Noudon voi sopia suoraan Uusix-kuljetusosaston kanssa.
Puhelin: 09-310 24 141 tai sähköposti: uusix.kuljetus@hel.fi.

Kaikissa materiaalilahjoituksiin liittyvissä asioissa palvelemme numerossa:
09-310 24 141 arkisin klo 8-16.

TUTUSTUMISKÄYNNIT

Haluamme olla edelläkävijöitä sekä kuntoutustyössä että ympäristövastuullisuudessa ja esittelemme ylpeinä toimintaamme. Uusix ottaa vastaan vierailuryhmiä tiistaisin ja torstaisin, aamu- tai iltapäivällä. On kuitenkin tärkeää, etteivät vierailut häiritse työtoimintaa. Koska mielenkiinto toimintaamme kohtaan on kasvavaa, otamme ensisijaisesti vastaan ryhmiä, joiden ammatti tai opinnot liittyvät kuntoutustyöhön.

UUSIXIN HISTORIAA

SOSIAALINEN TILINPÄÄTÖS

UUSIX osallistui vuosina 2005-2007 Suomen Punaisen Ristin hallinnoimaan Response-projektiin, jossa mallinnettiin hyviä käytäntöjä, joilla sosiaaliset yritykset ja niiden tapaan toimivat organisaatiot voivat saavuttaa paremmin sekä liiketoiminnalliset että yhteiskunnalliset tavoitteensa. Uusix osallistui hankkeessa kehitettyjen työkalujen, kuten sosiaalisen tilinpidon ja itsearvioinnin kehittämiseen. Sosiaalinen tilinpito on yhteisövaikutusten raportoinnin menetelmä, jolla organisaatio osoittaa ulkoisille sidosryhmilleen toimintansa tulokset ja lisäarvon tuoton yhteiskunnalle. Uusix tuotti ensimmäisen Sosiaalisen tilinpäätöksen eli SOTin vuonna 2006, minkä jälkeen se on tehty miltei joka vuosi.

Linkit SOTeihin:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016

TIETOTEKNIIKKA-KOULUTUKSET

Uusix Digikoulutukset – Kevät 2024

Uusixilla järjestetään säännöllisesti tietotekniikkakursseja aiheen perusteista verkkosivujen suunnitteluun. Kursseista vastaa Tietotekniikka osaston kouluttajat ja kurssit ovat avoimia Helsingin kaupungin kuntouttavan työtoiminnan asiakkaille. Uusixin asiakkaat voivat ilmoittautua kursseille työnjohtajan kautta. Muut kuin Uusixin asiakkaat ilmoittautuvat kursseille oman työllisyyspalvelujen tai sosiaalitoimen työntekijänsä kautta. Kurssit järjestetään Uusixin Kyläsaaren toimipisteessä.

Yhden kurssin suorittamisen jälkeen henkilö on oikeutettu ostamaan yhden euron maksavan tietokoneen Uusixilta. Koneet ovat kaupungin käytöstä poistettuja koneita, jotka on tyhjennetty ja kunnostettu. Kone voi olla kannettava tai pöytäkone, riippuen koneiden saatavuudesta. Koneissa ei ole Windowsia vaan Linux-käyttöjärjestelmä. Euron koneita saa ostaa vain yhden vaikka kävisi useammankin kurssin.

Kaksi eri koulutusta per viikko.
1. koulutus ma-ti klo 9–13 (= 2 päivää, 4 h/pvä)
2. koulutus ke-to klo 9–13 (= 2 päivää, 4 h/pvä)

Koulutuspaikka: Kyläsaarenkatu 8 G 3.krs, 00580 Helsinki

Ilmoittautumiset ainoastaan oman yksikön työnjohtajien kautta viimeistään viikkoa ennen koulutuksen alkua!

Koulutustarjonta:

Koulutus Suunnitelma Kevät 2024
Työtoiminnan Digi- ja etäpalvelut

Kurssiaika IT-kurssit:
ma-ti tai ke-to
klo 9:00–13:00

Digikurssi osa 1/3

Digitaalisuus, laitteisto, Windowsin peruskäyttö.
Moduulissa tutustutaan erilaisiin digitaalisiin laitteisiin, tietokoneen sisäisiin komponentteihin, tietokoneen perushallintaan sekä Windowsin arkikäyttöön.

Digikurssi osa 2/3

Tiedonhallinta, muistit ja varmuuskopiointi.
Moduulissa tutustutaan Windows käyttöjärjestelmän resurssienhallintaan, tiedostojen ja kansioiden hallintaan, eri muisteihin sekä tutustutaan toimisto-ohjelmien käyttötarkoituksiin.

Digikurssi osa 3/3

Internet, viestintä, asiointi sekä tietoturva.
Moduulissa tutustutaan internetiin, eri viestintätapoihin internetissä, suomalaisiin asiointipalveluihin sekä käydään läpi tietoturvan peruskäsitteet.

Word ja työhakemukset

Kurssilla tutustutaan ohjelman käyttöliittymään, dokumenttien rakenteeseen, ulkoasuun sekä asetteluun luomalla räätälöity työhakemus. Valmis työhakemus tulostetaan sekä tallennetaan jatkokäyttöä varten.

Excel ja kauppalistat

Kurssilla tutustutaan ohjelman käyttöliittymään, yleisimpiin laskentakaavoihin, taulukon luomiseen sekä tietojen analysointiin luomalla interaktiivinen kauppalista.

Canva ja ansioluettelo

Kurssilla tutustutaan Canva – verkkosivuston käyttöön, eri työkaluihin ja malleihin sekä laaditaan ajantasainen ansioluettelo käyttäen te-palvelusta saatuja tietoja.

Linux Mint alkeiskurssi

Kurssilla käydään läpi Linux käyttöjärjestelmän historiaa, Linuxin ja Windowsin eroja. Tutustutaan Linuxin käyttöliittymään, asetuksiin, ohjelmistoon sekä arkikäyttöön.

Saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee Helsingin kaupungin Kuntouttavan työtoiminnan yksikön Uusix-verstaiden Uusix.fi-verkkosivustoa. Sivuston osoite on https://www.uusix.fi.

Kaupungin tavoite
Digitaalisten palveluiden saavutettavuudessa Helsingin tavoitteena on pyrkiä vähintään WCAG-ohjeiston mukaiseen AA- tai sitä parempaan tasoon, mikäli se on kohtuudella mahdollista.

Vaatimustenmukaisuustilanne
Tämä verkkosivusto täyttää lain asettamat kriittiset saavutettavuusvaatimukset WCAG 2.1 -tason AA mukaisesti seuraavin havaituin puuttein.

Ei-saavutettava sisältö
Jäljempänä mainittu sisältö ei vielä täytä kaikkia lain asettamia saavutettavuusvaatimuksia.

Havaitut puutteet
Sivuston koodissa on useampi tyhjä h3-kohta. Kyseiset kohdat eivät sisällä informaatiota, eivätkä ole havaittavissa esimerkiksi näppäimistöllä käytettäessä. Ruudunlukuohjelmaa käytettäessä tyhjä kohta ilmenee sanalla ”tyhjä”.
Sivuston otsikot eivät noudata HTML-koodin mukaista heading-numerointi järjestystä, esimerkiksi h1:n jälkeen saattaa tulla h3.
Linkki oppimisympäristön tunnistamisraporttiin johtaa vuonna 2014 tehtyyn PDF-tiedostoon, joka ei täytä saavutettavuuden kriteerejä.
Kaikki sivuston taustagrafiikat eivät ole kontrastiltaan vahvoja.
Kaikkien uuteen ikkunaan avautuvien linkkien kohdalla ei varoiteta asiasta.
Kaikki sivuston HTML-koodi, ei ole apuohjelmien kannalta parasta mahdollista.

Puutteiden korjaus
Kaikki edellä mainitut puutteet tullaan korjaamaan verkkosivuston kokonaisvaltaisessa uudistamisessa vuoden 2022 loppuun mennessä.

Tiedon saanti saavutettavassa muodossa
Mainituista puutteista johtuen saavuttamatta jäävää sisältöä voi pyytää tämän sivuston ylläpitäjältä.
Helsingin kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimiala, Uusix-verstaat, Viestinnän osasto
Työnjohtaja Marjaana Kothari
Puhelinnumero: 09 310 232 85
marjaana.kothari@hel.fi

Saavutettavuusselosteen laatiminen
Tämä seloste on päivitetty 2.2.2021.

Saavutettavuuden arviointi
Saavutettavuuden arvioinnissa on noudatettu Helsingin kaupungin työohjetta ja menetelmiä, jotka pyrkivät varmistamaan sivuston saavutettavuuden kaikissa työvaiheissa.

Saavutettavuus on tarkistettu itsearviona.

Saavutettavuus on tarkistettu käyttäen ohjelmallista saavutettavuustarkistusta sekä sivuston ja sisällön manuaalista tarkistusta. Ohjelmallinen tarkistus on suoritettu käyttäen verkossa saatavilla olevaa ohjelmaa nimeltään WebAIM WAVE web accessibility evaluation tool.

Arviointityökalujen raportoimat epäkohdat on tarkastettu ja tarvittaessa korjattu.

Saavutettavuusselosteen päivittäminen
Sivuston saavutettavuudesta huolehditaan jatkuvalla valvonnalla tekniikan tai sisällön muuttuessa sekä määräajoin suoritettavalla tarkistuksella. Tätä selostetta päivitetään sivuston muutosten ja saavutettavuuden tarkistusten yhteydessä.

Palaute ja yhteystiedot
Sivuston saavutettavuudesta vastaa
Helsingin kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimiala, Uusix-verstaat, Viestinnän osasto
Työnjohtaja Marjaana Kothari
Puhelinnumero: 09 310 232 85
marjaana.kothari@hel.fi

Ilmoittaminen ei-saavutettavasta sisällöstä
Mikäli käyttäjä kokee, etteivät saavutettavuuden vaatimukset kuitenkaan täyty, voi tästä tehdä ilmoituksen sähköpostilla marjaana.kothari@hel.fi tai puhelimitse numeroon 09 310 232 85.

Tietojen pyytäminen saavutettavassa muodossa
Mikäli käyttäjä ei koe saavansa sivuston sisältöä saavutettavassa muodossa, voi käyttäjä pyytää näitä tietoja sähköpostilla marjaana.kothari@hel.fi tai puhelimitse numerosta 09 310 232 85. Tiedusteluun pyritään vastaamaan kohtuullisessa ajassa.

Saavutettavuuden oikeussuoja, Täytäntöönpanomenettely
Mikäli henkilö kokee, ettei hänen ilmoitukseensa tai tiedusteluunsa ole vastattu tai vastaus ei ole tyydyttävä, voi asiasta tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten asia käsitellään.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus@avi.fi
Puhelinvaihde: 0295 016 000
Avoinna: ma-pe klo 8.00 – 16.15

Helsingin kaupunki ja saavutettavuus
Kaupunki edistää digitaalisten palveluiden saavutettavuutta yhdenmukaistamalla julkaisutyötä ja järjestämällä saavutettavuuteen keskittyvää koulutusta henkilökunnalleen.

Sivustojen saavutettavuuden tasoa seurataan jatkuvasti sivustoja ylläpidettäessä. Havaittuihin puutteisiin reagoidaan välittömästi. Tarvittavat muutokset pyritään suorittamaan mahdollisimman nopeasti.

Vammaiset ja avustavien teknologioiden käyttäjät
Kaupunki tarjoaa neuvontaa ja tukea vammaisille ja avustavien teknologioiden käyttäjille. Tukea on saatavilla kaupungin sivuilla ilmoitetuilta neuvontasivuilta sekä puhelinneuvonnasta.

Saavutettavuusselosteen hyväksyntä
Tämän selosteen on hyväksynyt 2.2.2021.
Helsingin kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimiala, Uusix-verstaat, Viestinnän osasto
Työnjohtaja Marjaana Kothari

MAKSUSITOUMUS

Uusix-verstaiden Suvilahden Palvelupiste

Uusix-verstaiden Suvilahden Palvelupiste

– tekstiilipaketit, matot, verhot, tyynyt, peitteet
– maksusitoumus suojatulla sähköpostilla palvelupiste.uusix@hel.fi

Puh. 09-310 32587

Suvilahdenkatu 10 A,
Palvelupiste palvelee ma-pe klo 11:00-15:00.
00500 Helsinki, 2.kerros